FAQ

Frequently Asked Questions om KBC

Vad är det för uppsägningstid?

 

Svaret är: Alla KBC Members har löpande 3 kalendermånaders uppsägningstid. Det gör det enkelt att hänga på och testa affärs skapet. Samtidigt som det blir lätt att avsluta om det inte skulle passa just er.

 

Varför bjuda studenter?

 

Svaret är: Vi på KBC vill gärna vara en bidragande aktör för att studenter och näringsliv skall mötas. Redan innan examen och det är dags för jobb. Därför bjuder vi ofta in studenter till olika event o dyl. Näringsliv och KAU behöver samverka och det här är ett av våra sätt att bidra.

 

Var parkerar man?

 

Svaret är: I avvaktan att parkeringshuset (med >600 pl) blir klart 100 m från KBC, finns p-platser direkt utanför KBC:s entré (10 m), mitt emot Evry (100 m), Strandvägen utmed Pråmkanalen (100 m), Duvslaget (200 m), Ahlmarks P-hus (300 m), Tullhusgatan (300 m), bakom Nöjesfabriken (200 m). Det finns även gott om cykelparkeringar i direkt närhet till KBC.

 

 

Vilka är KBC Members?

 

Svaret är: Alla möjliga olika affärsmänniskor och företag. Från enmansbolag till företag med miljardomsättning. Unga människor. Seniora människor. Kvinnor och män. Från olika branscher i en härlig blandning.

 

Finns det olika medlemsskap?

 

Svaret är: Nej det gör det inte. En riktigt bra sak med KBC är att ALLA är KBC Members på samma villkor. Ingen betalar mer än någon annanför att ha förtur e dyl. 100% demokratiskt.

 

Varför teckna KBC Member och bli en del av Karlstad Business Center?

 

Svaret är: Vi på KBC skapar en kombination av fysisk och digital arena för företag. Vi vill att man skall förvänta sig att hamna i en bättre affärssituation via ett avtal om KBC Member jämfört med att stå utanför.

 

Om man är anställd eller driver ett företag och är en person som är aktiv i sitt yrkesliv och gillar platser och forum där människor möter människor. Nätverkar. Gör affärer. Då passar KBC bra.

 

Oavsett om man väljer att flytta till KBC eller ej.

 

Om vi är en leverantör som har avtal med KBC, kan vi då ändå bli medlemmar eller hur fungerar det?

 

Svaret är: Javisst. Vi både tror och hoppas att många av våra leverantörer och samarbets-partners kommer att se möjligheter och nytta med medlemskap.

 

Måste man flytta sitt kontor till KBC för att bli medlem och dra nytta av alla andra fördelar med Karlstad Business Center?

 

Svaret är: Nej, det behöver man inte. Vi välkomnar egentligen alla företag som medlemmar.

 

Är det ett EU-projekt eller är det kommunen som står bakom KBC?

 

Svaret är: Varken eller. Karlstad Business Center är ett oberoende entreprenörskap i sig. Av entreprenörer. För entreprenörer. Vi är helt privatfinansierade.

 

Är KBC en konkurrent till Innovation Park, Inova, Drivhuset mfl?

 

Svaret är: Nej. Innovation Park, Inova och Drivhuset är, såvitt vi har förstått, nästan helt inriktade på innovation och på att försöka få igång helt nya företag. Ofta med inriktning mot studenter. Karlstad Business Center är inget 'nyföretagarcentrum' utan riktar sig främst till företag och företagare som är igång med verksamhet och gör affärer.

 

För KBC:s affärsmodell är det avgörande att finnas nära andra företag, kollektivtrafik, restauranger, träningscenter i de mest expansiva delarna av en ort. Dit det också är enklare att rekrytera medarbetare.

 

Hur tar ni tillvara vårt företags varumärke så att t.ex. besökare förstår att de besöker just oss och inte KBC?

 

Svaret är: Detta är viktigt. KBC skall kunna tonas ner till förmån för våra medlemmars och samarbetspartners varumärken. Det kommer att ske på olika sätt i det nya affärscentret som beräknas stå klart våren 2017.

 

Om man först och främst skall vara ansluten till KBC men ändå vill vara del av fler nätverk, vilka tycker ni då att man skall välja?

 

Svaret är: Oj. Det är en svår fråga. Vår grundinställning är att man ju alltid skall tro på att om man är med/lägger tid på något skall man verkligen tror att man kommer att hamna i en bättre affärssits än om man inte är med. Oavsett som det handlar om ett event, ett nätverk, en föreläsning, utbildning etc. Känner man inte att det ger affärsnytta bör man nog avstå.

 

Men om man skall nämna några organisationer så vet vi att t.ex Handelskammaren Värmland gör mycket som är bra. Detsamma med ALMI i Värmland. Även Företagarna och Svenskt Näringsliv driver viktiga frågor.

 

Sedan finns det ju branschinriktade nätverk som kan vara bra. Som t.ex. Compare och vi vet att även nätverk som BNI passar för en del. Men, visst, en del tycker inte att BNI är något för dem. En fördel med BNI är att man är väldigt tydlig med att det handlar om affärer, affärer, affärer.

 

Vad innebär er Clean Desk Policy som ni tillämpar på KBC?

 

Svaret är: För att delningsekonomin skall fungera på ett bra sätt tar vi bort efter oss när vi lämnar en arbetsplats (4 h regel).

 

På så sätt blir det snabbt och enkelt för dig att starta upp när du kommer och skall arbeta. Och tillsammans skapar vi en bra känsla av att det är ordning och reda på jobbet.

 

Det gör också oss som arbetar här mer digitala och papperslösa i våra utföranden. Vilket i sin tur innebär en mer miljövänlig arbetslivsstil.

Vad kostar arbetsplatserna?

 

Svaret är: Att arbetsplatserna ingår i KBC Member. Alla som är KBC Members betalar idag 1.490 kr/mån och har då egen nyckel till KBC. Access 24/7. Inkluderat kaffe, internet, möbler, inredning, träning, arbetsplatser, mötesrum, molnserver, kontorsutrustning…etc.

 

Finns det olika KBC Memberskap?

 

Svaret är: Nej. Det finns bara ett KBC Member. Det gör att alla kan känna en trygghet i att man inte möter någon annan som betalat mer för att ha förtur. Alla på samma villkor - oavsett bransch, befattning, kön, ålder etc.

 

 

Hur få redovisningen gjord?

 

Svaret är: Alla KBC Members har möjlighet att få företagets redovisning och lön utförd på plats på KBC. Det sker via samarbetet med Nya Ekonomikompetens och ger dessutom över 65% rabatt på KBC Member.

 

När öppnar nya KBC?

 

Svaret är: Tidplanen är satt för att flytta in 15 augusti. Från och med vecka 17 går det också att teckna avtal för att hänga med från start i nya KBC.

 

Finns det någon risk?

 

Svaret är: Nej, egentligen inte. Man har endast 3 mån uppsägningstid. Skulle ni upptäcka att KBC inte passar, blir kostnaden inte mer än vad ett vanligt kontorshotell kostar för en månad.

 

Är det någon skillnad på det (pre) KBC Affärscenter som öppnar i oktober 2016 jämfört med det ordinarie som öppnar i maj 2017?

 

Svaret är: Ja det är det. (Pre) KBC Affärscenter öppnar vi för att många önskat att vi skall komma igång med olika aktiviteter. Samtidigt ger det oss och KBC Members möjlighet till kontorsytor, konferensrum, tysta rum, skrivbord osv. redan 2016.

 

Vi får också möjlighet att bygga upp bokningssystem, fördelaktiga avtal, starta månadsscheman med KBC Events osv.

 

Får man möjlighet att använda olika arbetsplatser beroende på vad det är man skall arbeta med?

 

Svaret är: Javisst. Vi stödjer flexibla arbetssätt och man tjänar också fysiskt på att variera sin arbetsställning under arbetsdagen. Håller sig piggare och mår bättre.

 

Vad menas med att det blir flexibla arbetsplatser?

 

Svaret är: Flexibiliteten ligger dels i att skapa så bra arbetsplatser som möjligt baserat på vilket arbete som skall utföras. Det är också viktigt att man inte blir sittande allt för statiskt. "Stillasittandet är vår tids rökning", som någon sa. Sedan är det förstås en ekonomisk del i detta. Vi vill främja ett miljötänk där delningsekonomi, dvs. att vi försöker undvika att goda resurser står outnyttjade långa stunder, är en del i det.

 

Kommer det gå att skapa egna event eller utbildningar i KBC:s lokaler?

 

Svaret är: Javisst. KBC skall vara en plats för företag, nätverkande och affärer. Vi kommer att promota och på olika sätt stödja initiativ från medlemsföretagen. Oavsett om det handlar om att medlemsföretag vill skapa aktiviteter eller om man helt enkelt vill lägga utbildningar, work-shops och föreläsningar som man ordnar inom ramen för KBC.

 

Vilka lösningar kommer att finnas för att prata i telefon utan att störa andra eller om jag vill ha ett medarbetarsamtal som andra inte skall kunna höra?

 

Svaret är: Det nya Karlstad Business Center kommer att delas in i zooner. Vissa zoner passar för dialog och telefonsamtal. I centret kommer också att finnas tysta rum där man kan gå in och ha möten, eller sitta enskilt, för att man t.ex. diskuterar känsliga saker. Det kommer förstås även att finnas olika konferensrum i affärscentret.

 

Hur kommer det sig att KBC har kommit till? Det är ju flera andra konstellationer som genom åren funderat på att starta liknande projekt.

 

Svaret är: Vi har lite svårt att jämföra med andra projekt eftersom vi inte känner till så mycket om dem. Men för oss som startat KBC har det varit viktigt att bli konkreta och komma igång. Våga lita på att vi både skapar och löser utmaningar samtidigt som vi jobbar vidare med hela konceptet.

 

Skulle vi ha haft allt klart för oss redan innan vi körde igång hade KBC nog aldrig kommit till. Alls. Det enda som hade hänt är att omvärlden redan hade hunnit förändras. Vi är väldigt mycket för att arbeta med ständig förbättring istället för fördröjd perfektion. På samma sätt som det ofta är bättre med lite mindre prat/förstudier och mer verkstad/kundorienterad verksamhet.

 

Görs det några affärer inom KBC?

 

Svaret är: Ja. Och det är fantastiskt roligt att det redan har kommit till nya affärsrelationer och samarbeten inom KBC. Där positiva människor, i sin naturliga arbetsmiljö(!), får upp ögonen för varandra och gör affärer.

 

Plus att det förstås även bokas traditionella möten på vårt center där affärer skapas.

 

Har man som KBC Member någon maxtid man får vara/boka mötesrum?

 

Svaret är: Nej. På KBC tillämpar vi inte något max antal timmar man får använda tysta rum och mötesrum.

 

Den dag som vi ev. får problem med tillgänglighet, sätter vi hellre någon form av gräns kring hur många bokningar man får göra i förhand samt kanske regler kring visst minimiantal personer i större konferensrum osv.

Vilka möter du på KBC?

 

Svaret är: De flesta som är på KBC under en normal vecka är faktiskt affärsmänniskor som inte är KBC Members. Tack vare att KBC ligger så centralt och är så tillgängligt, lägger många KBC Members sina möten med kunder, leverantörer, samarbetspartner osv. på KBC. Till detta kommer olika event, utbildningar och nätverksträffar.

 

Sammantaget gör detta att KBC blir den optimala kombinationen av ett ställe där människor möter människor, nätverkar och skapar affärer. Parallellt med att många timmars administrativt arbete också utförs på KBC varje vecka.

 

 

Vad kostar kontorsrum?

 

Svaret är: Att använda kontorsplatser kostar inget extra på KBC. Är man KBC Member och betalar 1.490 kr/månad så ingår i princip allt.

 

Hur nyttja mötesrum?

 

Svaret är: Alla mötesrum i KBC är fria för KBC Members. Det innebär att man bokar dem (digitalt via internet) och använder rummen i den grad man har behov av. Utan extra kostnad.

 

 

Går det att arbeta?

 

Svaret är: Ja, det har blivit ett mycket bra arbetsklimat på KBC. Alla tar hänsyn och det är en lagom nivå på nätverkande och dialog. Så att det ändå är lätt att koncentrera sig och även få enskilt arbete utfört.

 

Kan man ställa sig i kö för att vara säker på att få kontorsplats?

 

Svaret är: Ja. Sedan mitten av september 2016 kan man nu anmäla intresse via formläret på våra hemsidor. Så får man, helt utan förpliktelse, ett avtalsförslag när det är klart. Vi räknar med att ha avtal för KBC Member klart kring månadsskiftet sep/okt.

 

Varför skall vi som har vårt företag i t.ex. Stockholm, Örebro, Arvika e dyl. ansluta mig till KBC?

 

Svaret är: Du kanske har affärsärenden i Karlstad ibland och behöver någonstans att landa mellan möten. Eller kunna boka in möten i mötesrum på KBC. Du kanske vill bredda ditt nätverk, vara med på utbildningar, workshops eller andra aktiviteter och därför väljer ett medlemskap. Eller så tycker du att det är bra att vara med i en Värmländsk affärsorganisation som kan ge dig och ditt företag andra förmåner, rabatter etc. Och möjlighet till nya affärer.

 

För en del av våra KBC Members handlar det även om profilering. Man vill synas med positiva affärsnätverk och aktörer som arbetar för Karlstad och Värmlands näringsliv.

 

Hur kommer det sig att ni lägger ert affärscenter i centrala Karlstad?

 

Svaret är: För Karlstad Business Centers affärsmodell är det viktigt att finnas nära tåg, taxi och busstationen. Att vara i centrum där det finns många företag och det sker mycket affärer. Inre Hamnområdet är ju dessutom den mest expansiva delen av Karlstad och närheten till vattnet, bryggor, restauranger mm gör det till en unik del av Karlstad även för affärsmöten.

 

Vad är det för olika typer av event ni kommer att tillhandahålla?

 

Svaret är: På KBC kommer man att kunna ta del av utbildningar, work-shops, specialist-kompetens, konkreta affärspass mm. Medlemmar kommer att kunna ta del av dessa dels på plats på KBC, dels via våra digitala plattformar.

 

Jag har hört något om arbetsplatser i Arvika och Stockhoklm också som KBC Members skall kunna boka och använda?

 

Svaret är: Det stämmer att vi aktivit jobbar ed att få till arbetsplatser även på andra orter än Karlstad. De första orterna vi arbetar med är just Arvika i Värmland samt Stockholm. Sedan får vi se var behovet hos KBC Members är som störst om det blir Örebro, Göteborg eller Oslo t.ex.

 

Vem är det som finansierar KBC?

 

Svaret är: KBC är ett helt privatfinansierat initiativ med syfte att skapa (fysiska och digitala) arenor som ökar affärsmöjligheterna för små och mellanstora företag.

 

Tack vare att det inte finns några skattemedel eller EU-bidrag bakom KBC, så måste affärskonceptet bli så bra att medlemmar och affärspartners är villiga att betala för det. Annars skulle förstås inte KBC överleva.

 

Ingår verkligen även kontorsdelarna i KBC Member?

 

Svaret är: Japp! Hur otroligt det än verkar så kan du även avveckla din befintliga kontorslösning och flytta till KBC när du blir medlem. Använda konferensrum, tysta rum, fika/köksdelar, loungemiljö osv.

 

Vad är fördelarna med aktivitetsbaserat affärscenter?

 

Svaret är: Det finns många fördelar. För oss innebär den aktivitetsbaserade arbetsmiljön hållbarhet via delningsekonomin. Att vi inte låter saker och lokaler stå outnyttjade i samma grad som annars. Det är resursekonomiskt och modernt. Dessutom företagsekonomiskt.

 

Det handlar också om att konvertera en del av de tradtionella arbetsplatserna till mötesplatser. Där människor möter människor. Nätverkar. Gör affärer.

 

Är KBC en inkubator?

 

Svaret är: Nej. KBC omfattar i första hand anställda och företagare som är igång med verksamheterna. Som vill ta nästa steg. Komma vidare.

 

Stöd för nyföretagande finns redan i form av t.ex. Nyföretagarcentrum här i Karlstad.

 

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm