KBC News 15

Anette Rudin, Navigator Scaleup

Stefan Ahlmark, KBC

KBC NEWS #15 2018

 

Vi vill hylla Anette!

Det är ju faktiskt inte långt kvar nu. Innan jul & nyår. Och det märks. Även på KBC. Till julen hör också julklappar och här kommer en tidig sådan.

 

Det känns verkligen jättekul att fantastiska Anette Rudins ihärdiga arbete med Navigator Scaleup (tidigare Tillväxtmotor) äntligen ger frukt igen! Vi har haft förmånen att under senaste halvåret, på nära håll, få följa Anettes arbete och aktiviteter för åter få upp det framgångsrika projektet.

 

Prisbelönt

Navigator Scaleup blev under namnet Tillväxtmotor, utsett till bästa projekt i Europa 2017 på European Enterprise Promotion Award. Den reklamfilm som skapades inför tävlingen har visats land och rike runt många, många 1.000-tals gånger i hela Europa. Bara det innebär ju en fantastisk reklam för Värmland som hade kostat många miljoner kronor att annonsera sig till!!

 

”…utsågs till bästa projekt i Europa 2017…”

 

Innan Europapriset hade man också utsetts till Sveriges bästa tillväxtprojekt av Tillväxtverket. Så nog är det ett bevisat mycket lyckat projekt som nu åter riktas mot SME-företagen.

 

Trögt att komma vidare

Trots de fantastiska utmärkelserna har det varit trögt att komma vidare med Tillväxtmotor. Varken Stiftelsen Inova, Region Värmland eller Karlstad Kommun har agerat för att få till en fortsättning.

 

”…automatiskt mycket högt fokus på affär och leverans…”

 

Men tack vare Anette Rudins tagna kontakter (på senare tid även på nationell nivå) och idoga arbete återuppstår nu alltså Tillväxtmotor i form av Navigator Scaleup. Och därmed kan ytterligare SME-företag öka sina möjligheter att växa.

 

Nu höjer man målsättningarna

Från att ha varit ett helt och hållet Värmländskt projekt, höjer man nu ribban och satsar på hela Sverige. För att sedan även ta Navigator Scaleup vidare ut i Europa.

 

”…Värmland, Sverige, Europa…”

 

Detta sedan flera nationella företag och organisationer nu fått konceptet presenterat för sig – och tänt på alla cylindrar. Fantastiskt kul och fortfarande mycket bra för oss i regionen. För hur det än är så startade äventyret här i Värmland.

 

Fler som skall hyllas?

Anette är den stora kraften bakom projektet. Sedan är vi självklart ett helt litet gäng som varit med i Tillväxtmotor och bidragit så gott vi har kunnat. Anette själv brukar alltid vara så duktig på att framhålla alla oss andra :) Så idag hoppar vi över oss som suttit i olika företags Tillväxtmotorer och fokuserar på Anette:

 

Tack Anette (Rudin) för en tidig julklapp och ditt fantastiska arbete för näringslivet här i Värmland! Och ett mycket stort lycka till med nypaketerade Navigator Scaleup!!

 

Bästa hälsningar

Stefan

Annonsplats

Kontakta KBC för annonsering här

”…jag har gett mig sjutton på att vi skall vara den första orten efter Karlstad, som också får ta del av KBC-konceptet…”

Fint gensvar och betyg på INSIDER

 

Mycket duktiga Per Kristensson, Chef för Centrum För Tjänsteforskning CTF, var INSIDER och berättade om sitt ledarskap på Karlstad Business Center.

 

Eventet, som precis som alla andra INSIDER var fullbokat, fick mycket bra betyg. Per fick också många positiva kommentarer på sitt framträdande.

 

Förutom att berätta om sitt ledarskap, hade Per även med sig en del värdefulla tips och synvinklar på hur man skall tänka idag när det gäller affärsutveckling. För att det verkligen skall bli bra kundupplevelser.

 

Nästa INSIDER hålls 31/1 och då är det Stefan Larsson, vd Färjestad BK, som berättar om sitt ledarskap. Missa inte det.

Inre Hamn växer vidare

För ett koncept som Karlstad Business Centers är det mycket viktigt att ha lokalerna centralt. Nära andra företag och affärsmänniskor. Gångavstånd till kollektivtrafik, tåg och taxi, variation på restauranger etc.

 

Vi ser därför mycket fram mot kommande vår när en ny restaurang väntas öppna i samma hus som KBC, Magasin 2. Nu har vi även fått bekräftat att matkedjan Willys kommer att öppna en 3.000 kvm stor butik endast 50 meter från Magasin 2.

 

Jättekul tycker vi och vet samtidigt att mer är på gång.

TYCK TILL: Om konjunkturen

Tror du att högkonjunkturen i Sverige kommer att hålla i sig även 2019?

 

Klicka: JA, om du tror det.

 

Klicka: NEJ, om du inte tror det.

 

Vi frågade våra läsare

Vi frågade våra läsare vad man tycker om Karlstad Kommuns arbete för att skapa möjligheter för näringslivet.

68% tycker inte att kommunen ligger i framkant på området.

Annonsplats

Kontakta KBC för annonsering här

Per Widén,

Good Guys Tap

 

Vad sysselsätter dig mest för närvarande?

Olika events som ligger i pipelinen! Bland annat 1-årsjubileum, Tap Takeovers, inspirationsföreläsning för trainees osv.

Hur utvecklas ert företag i år tror du?

Vi jobbar ständigt med att förbättra det vi gör. Vi vill ständigt skapa ett större mervärde för våra gäster - då löser sig allt annat också.

Nämn en milstolpe i ert företag.

När vi körde Ölets dag i juli med kort varsel. Enda dagen det regnade på sommaren och det var galet mycket folk. Och alla var glada.

Vad är det bästa med KBC tycker du?

En värdeskapande miljö både vad gäller nätverkande och vad man får för den låga månadskostnaden som en plats på KBC innebär.

Vilket är det bästa ordspråk du vet?

Själv är bäste dräng.

DET KAN FINNAS NÅGOT FÖR ALLA I EN 'AKTIVITETSBASERAD' ARBETSPLATS

 

När man tittar på kontorslayout och design och samtidigt överväger arbetsplatsens produktivitet, är det ofta cellkontor eller kontorslandskap som uppmärksammas. Cellkontor har utan tvekan, traditionellt sett varit de mest populära inom företagsvärlden, men på senare år har kontorslandskapen tydligt ökat i popularitet.

 

Tänk om du kunde ta några delar från båda de här kontorsutformningarna, för att skapa ett utrymme som har flera funktioner och användningsområden. Den typen av utrymme kallas för ”aktivitetsbaserad” arbetsplats.

 

”… utrymme ges åt både hög- och lågfokus-aktiviteter, såväl som för självständiga och grupprelaterade arbetsuppgifter …”

 

VAD ÄR EN AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS?

Anställda på moderna företag idag gör sällan en enda arbetsuppgift, eller arbetar helt självständigt. Dagens företagskulturer och nyetableringar förväntar sig att de anställda ska ta sig an flera olika ansvarsområden eller ”bära flera olika hattar”. På grund av detta ser våra dagar sällan likadana ut och därför kan också våra behov av kontorsmaterial, rumsresurser och arbetsmiljöer skifta.

 

I ett aktivitetsbaserat arbetssätt (förkortat ABW efter engelskans ’activity based working’) används en kombination av kontorslandskap och cellkontor, med tillägg av olika kontorsfunktioner beroende på behov. Denna typ av arbetsplatsdesign resulterar ofta i väloptimerade ytor, där utrymme ges åt både hög- och lågfokus-aktiviteter, så väl som för självständiga och grupprelaterade arbetsuppgifter. Det betyder att den totala ytan kan innefatta sektioner med skrivbord eller bord, men även ha rum för enskilt arbete med högfokus och rum lämpade för samarbete, där du kan stänga in dig med en grupp människor utan att störa någon annan.

 

På den här typen av arbetsplatser, skapar företag ofta andra ytor för lounger där informella möten, spontanmöten och möten där det som avhandlas har lågt fokus, kan hållas. Vidare kännetecknas aktivitetsbaserade arbetsplatser oftast av fri sittning – istället för att var och en har sitt eget skrivbord så förflyttar sig folk under dagen och hittar en miljö som passar deras behov, beroende på vilken aktivitet som ska utföras.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED EN AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS?

Det finns flera tankeskolor gällande produktivitet på arbetsplatser och hur man ska utrusta en arbetsplats för maximal jobbnöjdhet och effektivitet. Till största delen råder enighet kring att ett urval av olika arbetsmiljöer är gynnsamt för att man ska kunna vara produktiv genom hela arbetsdagen. Men när det kommer till aktivitetsbaserade arbetsplatser finns det många argument för varför den här typen av setup kan fungera för de flesta företag.

 

I en undersökning av Leesman, globalt ledande inom datainsamling och information gällande effektivitet på arbetsplatser, så fann man att ”över alla 220,000+ anställda i databasen, så har 45% valt 11 eller fler aktiviteter som viktiga i deras tjänst”, vilket visar att ”ju mer komplex en anställds dagliga arbetsprofil är, desto mera gynnsamt är det för dem att arbeta på ett mobilt sätt som drar nytta av flera olika miljöer”. Det betyder att många av dagens anställda har en mängd olika arbetsuppgifter, vilket indikerar att en variation av arbetsmiljöer kan vara nödvändig för att kunna slutföra alla aktiviteter som krävs i olika roller.

 

”…desto mer gynnsamt är det för dem att arbeta på ett mobilt sätt som drar nytta av flera olika miljöer…”

 

Vidare så fann Leesman genom hela studien, att i genomsnitt så ökade kreativiteten och de informella mötena på aktivitetsbaserade arbetsplatser. Fokus förblev generellt densamma som i andra typer av kontorsmiljöer. Men “i genomsnitt, rapporterade hela ABW svarandegruppen en något högre effektivitet på arbetsplatsen än kontrollgruppen” som var en del av studien. Den stora skillnaden i effektivitet hos aktivitetsbaserade arbetsplatser, är förmågan att kunna stödja personalen och att anställda kan anpassa sig efter det nya arbetssättet.

 

 

POTENTIELLA UTMANINGAR MED AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER

Medan arbetsmiljön i den här typen av kontorslayout kan verka trevligare och bättre för de anställda, är det viktigt att notera att det kan komma att krävas en företagspolicy gällande standard för lämpligt beteende, en stöttande företagskultur så väl som en ökad användning av teknik och kommunikationsverktyg för att satsningen ska bli lyckad. Och även om kreativitet och samarbete har visat sig öka på aktivitetsbaserade arbetsplatser, så kan det krävas mycket stöd och onboarding från företag som använder den här typen av kontorsstrategi.

 

Aktivitetsbaserade arbetsplatser behöver ha tydliga och accepterade förväntningar på syftet och användandet av varje typ av utrymme. När en anställd är osäker på vilken del av kontoret som ska användas för en särskild aktivitet, eller vilket beteende som är lämpligt i den nya miljön, kan det skapa oordning i organisationen vilket istället kan vara kontraproduktivt.

 

”…alla typer av kontorslayouter har för- och nackdelar…”

 

Vidare så kräver företagets infrastruktur ett ökat beroende av kommunikation och företaget måste anamma rätt verktyg och teknik för att information ska flyta lätt mellan de olika avdelningarna. Dessutom så har rörliga arbetsplatser ofta ett ökat behov av policys om papperslösa och ”rena skrivbord”, plus implementation av rutiner för delning av dokument, organisering, konferenser och datalagring. Då det är fri sittning och de anställda uppmuntras att rotera mellan olika arbetsplatser på kontoret, ökar behovet av att kunna boka gemensamma resurser så som mötesrum och mindre konferensrum. Detta kan också innefatta att man behöver införa föreskrifter som ser till att de här resurserna används på ett effektivt sätt.

 

Det går att diskutera om det är en utmaning eller fördel med aktivitetsbaserade arbetsplatser, men ofta lägger den här typen av arbetsmiljö ett stort ansvar på de anställda, och företagsledningen behöver ingjuta en kultur med ansvarskänsla. Eftersom det råder mindre tillsyn och de anställda är mer självständiga, måste företaget säkerställa att de anställda vet vad de gör, att personalen är självmotiverad och har en noggrann planering för att slutföra uppgifter.

 

Alla typer av kontorslayouter har för- och nackdelar och olika typer av företag skulle kunna gagnas av var och en. Med aktivitetsbaserade arbetsplatser kan du få den fluiditet och transparens som kommer med kontorslandskap och även den enskildhet och självständighet som cellkontor erbjuder. Det viktigaste är alltid att du kan säkerställa att din personal är utrustad att utföra deras jobb efter bästa förmåga och att du tar med arbetsplatsens produktivitet i beräkningen.

[Johannes Bolvede: Meetio]

KARLSTAD BUSINESS CENTER - Där människor möter människor. Nätverkar. Skapar affärer.

 

  • Affärsnätverk: > 90-talet KBC Members - och långt fler besökare - rör sig i affärsnätverket
  • Representativt: > 100 arbetsplatser och 10 bokningsbara rum, kök, lounge, walk'n'work, JetSeat, eventytor etc. i representativa lokaler
  • Centralt: < 500 m till Stora Torget. 10 m från vattnet. 300 m från tåg/taxi. 50 m till restauranger, gym 50 m (alla KBC Members tränar utan extra kostnad), kvarterskrogen GoodGuysTap.
  • Business: Fokus på marknad/sälj, ekonomi, personal, ledning & LEAN Admin. Och på faktiska affärer.
  • Variation: Konferenser, teknik, high speed internet, lounge, servicefunktioner, poolbil, träning etc.
  • Mötesplats: workshops, utbildningar, inspiration & nätverkande. KBC Pro för tillgång till stabsfunktioner. Affärsnätverken N1.
  • Tillväxtkorridoren: Som KBC Member har du f n arbetsplatser i Karlstad, Örebro och Stockholm
  • KBC är ett oberoende entreprenörskap. För affärsmänniskor. Av affärsmänniskor.

Kontakta oss gärna för annonsering i KBC News

 

Vi är jätteglada att fler än 24.000 affärsmänniskor

(varav ca. 15.000 inom Värmland) nu abonnerar på KBC News.

Gilla oss på Facebook - Följ oss på LinkedIn - Se oss på Instagram

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm