Att leda i förändring

Anmälan

Att leda i förändring

Diplomutbildning -

Att leda i förändring

 

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan leda människor i förändring eller förändringsprojekt från idé till avslut.

 

Du kommer att få konkreta verktyg hur du bemöter motstånd som alltid uppstår i förändring samt ge en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt.

 

Utbildningens upplägg

Målsättningen är att utmana dig, både i din yrkesroll och som individ, under utbildningen. Pedagogiken bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg.

 

Som kursdeltagare krävs en egen insats i form av förberedelse inför utbildningsstart, eget arbete mellan kurstillfällen och aktivt deltagande vid kurstillfällena. Hela utbildningen ska ses som en process där kunskap, träning och insikter hur du agerar som ledare gör dig till en mer medveten ledare i förändring.

 

Efter utbildningen ska du:

  • Ha kunskap kring hur människor reagerar i förändringsprocesser
  • Ha fått förståelse kring de olika utvecklingsstadierna i en grupp.
  • Ha kunskap i hur mål och belöningar skapar motivation
  • Ha fått verktyg hur du bemöter motstånd vid förändringar
  • Ha verktyg och kunskap hur du ger feedback som förändrar och utvecklar
  • Ha fått verktyg hur du genomför en fokuseringsprocess som tar dig ur förvirringen
  • Ha fått verktyg och kunskap hur utvärdering ger människor möjligheten att lära sig av sina erfarenheter och utveckla sig själva och verksamheten

 

Förkunskapskrav

Inga, men du kommer få ut mest av kursen om du har jobbat som ledare i någon form i en organisation, verksamhet eller projekt.

 

Omfattning

Utbildningen omfattar 15 timmar under 5 st tillfällen och lektionspassen sker kvällstid kl 13.30 – 16.30 i Klara Kompetensers lokaler på Våxnäsgatan i Karlstad samt på Karlstad Business center i Inre hamn, Karlstad.

 

Kurslitteratur

”Förändringens Hus – att leda förändringsprojekt från idé till avslut”

Claes Beckman & Erik Alquist

Kurslitteraturen ingår i kursavgiften

 

Typ av arrangemang

#utbildning

#interaktivitet

#förelsning

 

Fakta

Plats: Klara Kompetenser Våxnäsgatan 1 samt på Karlstad Business Center i Inre Hamn. Karlstad.

För vem: För dig som är ledare och arbetar med förändring och utveckling av verksamhet samt människor. Antingen i projekt eller i löpande verksamhet i ett företag eller organisation.

Utbildningsledare: Eva Solberg, Soleva Education AB

Mer info på webb: Soleva Education AB

Löpande anmälan

Vi tar emot anmälningar löpande via nedanstående formulär. Observera att 'no show up' eller senare avbokning än 24 h innan eventet startar, faktureras med halva ordinarie priset.

Utbildningen har ett maxantal deltagare på 12 personer.

 
 
 
KBC Member 20% rabatt
Ännu ej KBC Member 9.900 kr/pers
 

 
Tisdagar kl. 13.30 till 16.30, 13/2, 5/3, 20/3, 17/4 och 2/5 (onsdag) 2018
 
 
 

Hört från vårens deltagare:

 

” Det bästa med utbildningen var metoden att arbeta med förändringsarbete, otroligt bra kursledare och jättebra grupp där det var högt i tak.”

 

”Ett bra grundmaterial, fantastisk lärare och gott om utrymme för diskussioner”

 

”Mycket bra lärare som gav oss feedback och fick oss att reflektera. Bra att Eva ifrågasatte och gav oss möjligheter att diskutera och där igenom utvecklas.”

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm