Karlstad Business Center
businessweek_mingel

Årets företagshändelse i Värmland 2019

Tycker du att Karlstad Business Week borde vara ett återkommande arrangemang?


Samtliga(!) som svarade på frågan sa 'JA'.

Vi ger dig mingelsbilder från Karlstad Business Week 2019

Ett fantastiskt gensvar både under såväl som efter eventveckan. Vi blickar tillbaka och gläder oss framförallt över att alla(!) 100-tals som svarade på vår efterföljande enkät, tyckte att att de hade lärt sig något under Business Week!

Arrangörer av Karlstad Business Week 2019 var: