Karlstad Business Center
FAQ

Frequently Asked Questions om KBC

Vad är det för uppsägningstid?


Svaret är: Alla KBC Members har löpande 3 kalendermånaders uppsägningstid. Det gör det enkelt att hänga på och testa affärs skapet. Samtidigt som det blir lätt att avsluta om det inte skulle passa just er.


Varför bjuda studenter?


Svaret är: Vi på KBC vill gärna vara en bidragande aktör för att studenter och näringsliv skall mötas. Redan innan examen och det är dags för jobb. Därför bjuder vi ofta in studenter till olika event o dyl. Näringsliv och KAU behöver samverka och det här är ett av våra sätt att bidra.


Var parkerar man?


Svaret är: I Parkeringshuset (med >600 pl) 100 m från KBC, finns p-platser direkt utanför KBC:s entré (10 m), mitt emot Evry (100 m), Strandvägen utmed Pråmkanalen (100 m), Duvslaget (200 m), Ahlmarks P-hus (300 m), Tullhusgatan (300 m), bakom Nöjesfabriken (200 m). Det finns även gott om cykelparkeringar i direkt närhet till KBC.


Vilka är KBC Members?


Svaret är: Alla möjliga olika affärsmänniskor och företag. Från enmansbolag till företag med miljardomsättning. Unga människor. Seniora människor. Kvinnor och män. Från olika branscher i en härlig blandning.


Finns det olika medlemsskap?


Svaret är: Nej det gör det inte. En riktigt bra sak med KBC är att ALLA är KBC Members på samma villkor. Ingen betalar mer än någon annanför att ha förtur. 100% demokratiskt.


Varför teckna KBC Member och bli en del av Karlstad Business Center?


Svaret är: Vi på KBC skapar en kombination av fysisk och digital arena för företag. Vi vill att man skall förvänta sig att hamna i en bättre affärssituation via ett avtal om KBC Member jämfört med att stå utanför.


Om man är anställd eller driver ett företag och är en person som är aktiv i sitt yrkesliv och gillar platser och forum där människor möter människor. Nätverkar. Gör affärer. Då passar KBC bra.


Oavsett om man väljer att flytta till KBC eller ej.


Om vi är en leverantör som har avtal med KBC, kan vi då ändå bli medlemmar eller hur fungerar det?


Svaret är: Javisst. Flera av våra leverantörer och samarbetspartners har valt att bli KBC Members.


Måste man flytta sitt kontor till KBC för att bli medlem och dra nytta av alla andra fördelar med Karlstad Business Center?


Svaret är: Nej, det behöver man inte. Vi välkomnar egentligen alla företag som medlemmar. Eller via Dagkort + att externa företag också kan hyra mötesrum och eventytor på KBC.


Är det ett EU-projekt eller är det kommunen som står bakom KBC?


Svaret är: Varken eller. Karlstad Business Center är ett oberoende entreprenörskap i sig. Av entreprenörer. För entreprenörer. Vi är helt privatfinansierade och har tidsmässigt jobbat 100% ideellt med detta. Vi har lagt 1.000-tals timmar på att få till något riktigt bra för näringslivet i Karlstad/Värmland.


Är KBC en konkurrent till Innovation Park, Inova, Drivhuset mfl?


Svaret är: Nej. Innovation Park, Inova och Drivhuset är, såvitt vi har förstått, nästan helt inriktade på innovation och på att försöka få igång helt nya företag. Ofta med inriktning mot studenter. Karlstad Business Center är inget 'nyföretagarcentrum' utan riktar sig främst till företag och företagare som är igång med verksamhet och gör affärer.


För KBC:s affärsmodell är det avgörande att finnas nära andra företag, kollektivtrafik, restauranger, träningscenter i de mest expansiva delarna av en ort. Dit det också är enklare att rekrytera medarbetare.


Hur tar ni tillvara vårt företags varumärke så att t.ex. besökare förstår att de besöker just oss och inte KBC?


Svaret är: Detta är viktigt. KBC skall kunna tonas ner till förmån för våra medlemmars och samarbetspartners varumärken.


Om man först och främst skall vara ansluten till KBC men ändå vill vara del av fler nätverk, vilka tycker ni då att man skall välja?


Svaret är: Oj. Det är en svår fråga. Vår grundinställning är att man ju alltid skall tro på att om man är med/lägger tid på något skall man verkligen tror att man kommer att hamna i en bättre affärssits än om man inte är med. Oavsett som det handlar om ett event, ett nätverk, en föreläsning, utbildning etc. Känner man inte att det ger affärsnytta bör man nog avstå.


Men om man skall nämna några organisationer så vet vi att t.ex Handelskammaren Värmland gör mycket som är bra. Detsamma med ALMI i Värmland. Även Företagarna och Svenskt Näringsliv driver viktiga frågor.


Sedan finns det ju branschinriktade nätverk som kan vara bra. Som t.ex. Compare och vi vet att även nätverk som BNI passar för en del. En positiv sak med BNI är att man är väldigt tydlig med att det handlar om affärer, affärer, affärer.


Vad innebär er Clean Desk Policy som ni tillämpar på KBC?


Svaret är: För att delningsekonomin skall fungera på ett bra sätt tar vi bort efter oss när vi lämnar en arbetsplats (4 h regel).


På så sätt blir det snabbt och enkelt för dig att starta upp när du kommer och skall arbeta. Och tillsammans skapar vi en bra känsla av att det är ordning och reda på jobbet.


Det gör också oss som arbetar här mer digitala och papperslösa i våra utföranden. Vilket i sin tur innebär en mer miljövänlig arbetslivsstil.

Vad kostar arbetsplatserna?


Svaret är: Alla som är KBC Members betalar idag 2.490 kr/mån (2.190 kr/mån vid årsabonnemang) och har då egen nyckel till KBC. Access 24/7. Inkluderat kaffe, internet, möbler, inredning, träning, arbetsplatser, telefonrum, kontorsutrustning…etc.


De som väljer KBC Premium och har ett eget skrivbord betalar istället 3.990 kr7mån (3.690 kr/mån vid årsabonnemang). Då ingår även 5 h i mötes-/konferensrum per månad. I övrigt allt som ingår i KBC Member.


Dessutom har alla KBC Members/Premium 75% rabatt på mötesrum och eventytorna.


Finns det olika KBC Memberskap?


Svaret är: Ja. Se svaret under 'Vad kostar arbetsplatserna?'.


Hur få redovisningen gjord?


Svaret är: Alla KBC Members har möjlighet att få företagets redovisning och lön utförd på plats på KBC. Det sker via samarbetet med Nya Ekonomikompetens.


När öppnade nya KBC?


Svaret är: Nya Karlstad Business Center öppnade i Magasin 2 i fantastiska Inre Hamn den 15 augusti 2017.


Finns det någon risk?


Svaret är: Nej, egentligen inte. Man har endast 3 mån uppsägningstid. Skulle ni upptäcka att KBC inte passar, blir kostnaden inte mer än vad ett vanligt kontorshotell kostar för en månad.


Får man möjlighet att använda olika arbetsplatser beroende på vad det är man skall arbeta med?


Svaret är: Javisst. Vi stödjer flexibla arbetssätt och man tjänar också fysiskt på att variera sin arbetsställning under arbetsdagen. Håller sig piggare och mår bättre.


Det här är också huvudskälet till att de flesta väljer KBC Member och inte KBC Premium (där man har sitt eget/samma skrivbordsplats hela tiden).


Det finns möjlighet att sitta på olika sätt, stå upp och arbete, gå och jobba + att alla KBC Members utan extra kostnad kan träna på STC 10 meter från KBC.


Vad menas med att det blir flexibla arbetsplatser?


Svaret är: Flexibiliteten ligger dels i att skapa så bra arbetsplatser som möjligt baserat på vilket arbete som skall utföras. Det är också viktigt att man inte blir sittande allt för statiskt. "Stillasittandet är vår tids rökning", som någon sa. Sedan är det förstås en ekonomisk del i detta.


Vi vill främja ett miljötänk där delningsekonomi, dvs. att vi försöker undvika att goda resurser står outnyttjade långa stunder, är en del i det.


Går det att skapa egna event eller utbildningar i KBC:s lokaler?


Svaret är: Javisst. KBC är en plats för företag, nätverkande och affärer. Vi promotar och på olika sätt stödjer initiativ från medlemsföretagen. Oavsett om det handlar om att medlemsföretag vill skapa aktiviteter eller om man helt enkelt vill lägga utbildningar, work-shops och föreläsningar som man ordnar inom ramen för KBC.


Vilka lösningar kommer att finnas för att prata i telefon utan att störa andra eller om jag vill ha ett medarbetarsamtal som andra inte skall kunna höra?


Svaret är: Karlstad Business Center är indelat i olika zooner. Vissa zoner passar för dialog och telefonsamtal. I centret finns även tysta rum/telefonrum där man kan gå in och ha möten, eller sitta enskilt, för att man t.ex. diskuterar känsliga saker. Det finns förstås även olika konferensrum i affärscentret.


Hur kommer det sig att KBC har kommit till? Det är ju flera andra konstellationer som genom åren funderat på att starta liknande projekt.


Svaret är: Vi har lite svårt att jämföra med andra projekt eftersom vi inte känner till så mycket om dem. Men för oss som startat KBC har det varit viktigt att bli konkreta och komma igång. Våga lita på att vi både skapar och löser utmaningar samtidigt som vi jobbar vidare med hela konceptet.


Skulle vi ha haft allt klart för oss redan innan vi körde igång hade KBC nog aldrig kommit till. Alls. Det enda som hade hänt är att omvärlden redan hade hunnit förändras. Vi är väldigt mycket för att arbeta med ständig förbättring istället för fördröjd perfektion. På samma sätt som det ofta är bättre med lite mindre prat/förstudier och mer verkstad/kundorienterad verksamhet.


Görs det några affärer inom KBC? 


Svaret är: Ja. Och det är fantastiskt roligt att det redan sedan starten har kommit till nya affärsrelationer och samarbeten inom KBC. Där positiva människor, i sin naturliga arbetsmiljö(!), får upp ögonen för varandra och gör affärer.


Plus att det förstås även bokas traditionella möten på vårt center där affärer skapas.


Har man som KBC Member någon maxtid man får vara/boka mötesrum?


Svaret är: Nej. På KBC tillämpar vi inte något max antal timmar man får använda tysta rum och mötesrum. Man betalar en liten peng för nyttjandet av mötesrum och sedan spelar det heller ingen roll om man är få i ett större rum eller väljer att vara exakt det antal rummet är avsett för.


Vilka möter du på KBC?


Svaret är: De flesta som är på KBC under en normal vecka är faktiskt affärsmänniskor som inte är KBC Members. Tack vare att KBC ligger så centralt och är så tillgängligt, lägger många KBC Members sina möten med kunder, leverantörer, samarbetspartner osv. på KBC. Till detta kommer olika event, utbildningar och nätverksträffar.


Sammantaget gör detta att KBC blir den optimala kombinationen av ett ställe där människor möter människor, nätverkar och skapar affärer. Parallellt med att många timmars administrativt arbete också utförs på KBC varje vecka.


Vad kostar kontorsrum?


Svaret är: Att använda kontorsplatser kostar inget extra på KBC. Är man KBC Member och betalar 1.990 kr/månad så ingår i princip allt + att man har hela 50% rabatt på mötesrummen.


Hur nyttja mötesrum?


Svaret är: Alla bokas digitalt via internet och man använder rummen i den grad man har behov av dem. KBC Members har 50% rabatt.


Går det att arbeta?


Svaret är:  Ja, det har blivit ett mycket bra arbetsklimat på KBC. Alla tar hänsyn och det är en lagom nivå på nätverkande och dialog. Så att det ändå är lätt att koncentrera sig och även få enskilt arbete utfört.


Varför skall vi som har vårt företag i t.ex. Stockholm, Örebro, Arvika e dyl. ansluta mig till KBC?


Svaret är: Du kanske har affärsärenden i Karlstad ibland och behöver någonstans att landa mellan möten. Eller kunna boka in möten i mötesrum på KBC. Du kanske vill bredda ditt nätverk, vara med på utbildningar, workshops eller andra aktiviteter och därför väljer ett medlemskap. Eller så tycker du att det är bra att vara med i en Värmländsk affärsorganisation som kan ge dig och ditt företag andra förmåner, rabatter etc. Och möjlighet till nya affärer.


För en del av våra KBC Members handlar det även om profilering. Man vill synas med positiva affärsnätverk och aktörer som arbetar för Karlstad och Värmlands näringsliv.


Hur kommer det sig att ni lägger ert affärscenter i centrala Karlstad?


Svaret är: För Karlstad Business Centers affärsmodell är det viktigt att finnas nära tåg, taxi och busstationen. Att vara i centrum där det finns många företag och det sker mycket affärer. Inre Hamnområdet är ju dessutom den mest expansiva delen av Karlstad och närheten till vattnet, bryggor, restauranger mm gör det till en unik del av Karlstad även för affärsmöten.


Vad är det för olika typer av event ni tillhandahåller?


Svaret är: På KBC kan man ta del av utbildningar, work-shops, specialist-kompetens, konkreta affärspass mm. Medlemmar kan ta del av dessa dels på plats på KBC, dels via våra digitala plattformar.


De flesta sådana event är det KBC Members som skapar och håller i.


Jag har hört något om arbetsplatser i Örebro och Stockhoklm också som KBC Members skall kunna boka och använda?


Svaret är: Det stämmer att vi aktivt har jobbat med att få till arbetsplatser även på andra orter än Karlstad. De första orterna vi nu har avtal med är Örebro (myOffice) och Stockholm (iOffice).


Per 2023 har det tillkommit ett antal ytterligare samarbeten så att kunder på KBC idag har ett 15-tal olika coworkings att landa på och arbeta i.


Alla dessa coworkings är fritt att nyttja för alla KBC Members. Vill man arbeta på iOffice i Stockholm betalar man dock 350 kr/dag. Då ingår också en frukostbuffé fram till kl. 10.00.


Vem är det som finansierar KBC?


Svaret är: KBC är ett helt privatfinansierat initiativ med syfte att skapa (fysiska och digitala) arenor som ökar affärsmöjligheterna för små och mellanstora företag.


Tack vare att det inte finns några skattemedel eller EU-bidrag bakom KBC, så måste affärskonceptet bli så bra att medlemmar och affärspartners är villiga att betala för det. Annars skulle förstås inte KBC överleva.


Att vi som står bakom konceptet har lagt flera 1.000-tals timmar helt ideellt, är förtås en bidragande anledning till att det kan vara så mycket värde för pengarna för alla KBC Members.


Ingår verkligen även kontorsdelarna i KBC Member?


Svaret är: Japp! Hur otroligt det än verkar så kan du även avveckla din befintliga kontorslösning och flytta till KBC när du blir medlem. Använda konferensrum (med 50% rabatt), tysta rum, fika/köksdelar, loungemiljö osv.


Vad är fördelarna med aktivitetsbaserat affärscenter?


Svaret är: Det finns många fördelar. För oss innebär den aktivitetsbaserade arbetsmiljön hållbarhet via delningsekonomin. Att vi inte låter saker och lokaler stå outnyttjade i samma grad som annars. Det är resursekonomiskt och modernt. Dessutom företagsekonomiskt.


Det handlar också om att konvertera en del av de tradtionella arbetsplatserna till mötesplatser. Där människor möter människor. Nätverkar. Skapar affärer.


Är KBC en inkubator?


Svaret är: Nej. KBC omfattar i första hand anställda och företagare som är igång med verksamheterna. Som vill ta nästa steg. Komma vidare.


Stöd för nyföretagande finns redan i form av t.ex. Nyföretagarcentrum här i Karlstad.