Karlstad Business Center
Medarbetare

MEDARBETARE

I VÄRMLÄNDSKT FÖRETAG


    G
ör det naturligt för er personal att ibland komma ut från ert ordinarie kontor och sitta och arbeta även med andra affärsmänniskor på KBC.Öka möjligheten för er personal att lära känna andra affärsmänniskor. Byta erfarenheter och lära av varandra. Byta erfarenheter.


Peppa er personal att passa på att ta ett träningspass i anslutning till att de är på KBC. Det kostar inget extra och gymet ligger bara 10 meter från KBC.


KBC Member är företagsknutet, ej personbundet. Ni kan därför enkelt rotera accessen till KBC bland era medarbetare. Tom göra upp ett schema så att ni med olika medarbetare har närvaro på KBC regelbundet.


Ni kanske har ert kontor i Sunne, Arvika, Säffle, Molkom men har personal som är bosatt i Karlstadområdet? Ett KBC Memberskap ger er utmärkt möjlighet att låta personal slippa pendla alla dagar i veckan.


Karlstad Business Center är mycket representativt. Ni kan med fördel boka in möten och hålla dem på KBC. För att t.ex. kombinera med lunch centralt i Karlstad. Eller en kopp kaffe på bryggan i härliga Inre Hamn.


Välkommen som KBC Member. Även ni.

POSITIV GEMENSKAP

WORK-SHOPS

KOMPETENSUTVECKLING

NYTÄNKANDE

DIGITALINSPELNING

KONTORSARBETSPLATSER

FÖRSÄLJNINGSCOACH

ADVISORYBOARDS

LEANAdministration

PERSONLIGATRÄNARE

RAMAVTAL&DELNING

SAMARBETEN PROJEKT

AKTIVTFÖRETAGSSTÖD

SMARTAARBETSSÄTT

DELNINGSEKONOMI