N1

Bli medlem i något av våra starka affärsnätverk N1

Våra nätverk N1

Träffa andra inom samma verksamhetsområde? Diskutera, ta intryck, lära, lära ut och utbyta erfarenheter. Av såväl nätverkskollegor som externt inbjudna deltagare.

Häng på i ett av våra affärsnätverk. Du också.

Leader N1 är namnet på våra öppna nätverksträffar kring ledarskap. Vi bjuder in separat till respektive nätverksträff, allt efter att de anordnas.

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm