Intresseanmälan Ekonomi N1

Ekonomi N1

Are you interested?

Kvalitetsinriktade ekonomer i ledande befattningar. Häng med!


EkonomiN1 är ett oberoende nätverk för dig som arbetar med ekonomi på kvalificerad nivå. Och vill lära känna andra ekonomichefer, controllers och auktoriserade konsulter i Karlstad & Värmland. Ha utbyte. Tillföra. Lära av varandra.


Följande TEMA-träffar hålls i nätverket kommande år


2018

18/5 - Digitalisering & automtisering

Inom denna rubrik hittar vi områden som affärssystem, beslutsstödsystem & business intelligence. Mobila applikationer, integrationer etc. Ny teknik, automatisering etc.


20/9 - Ekonomisk (intern-) kommunikation

På vilket sätt kommuniceras ekonomi till icke ekonomer. Vem behöver vilken information. Hur tillhandahålla information. Paketering och visualisering. Skapa förståelse osv.


17/10 - LEAN. Process & metodik

Varför arbeta med flöden. Hur får man effektiva, kvalitetsstarka flöden. Vad är värdeskapande? Flödesmetodik och varians. Att arbeta smartare utan att slösa med resurser etc.

 

16/11 - Ekonomiavdelningens roll

Vilken roll har och skall ekonomifunktionen ha/inta i organisationen. Dåtid, nutid och framtid i agerandet. Service- & kontrollfunktion. Vem är kund till ekonomi etc.


2019

15/3 - Specialistämnen

Projektredovisning, IFRS. Uppföljning och analys. Arbete med scorecards. Omvärldsbevakning (intern respektive extern), prediktiv analys etc. är ex. på ämnen som kan bli aktuella här.


Pris: 2.990:- /år (+initial engångs registreringsavgift 990 kr)

Ej personbundet utan företagsknutet.


Bli medlem

Är du kvalificerad ekonom/controller/konsult i ledande befattning. Företrädesvis i större organisation. Välkommen att söka medlemskap i Ekonomi N1.


Fakta

Ansvariga: Karlstad Business Center

Anmälan: Anmälningar tas emot löpande (vid fullt nätverk går det bra att stå på kölista)

Anmäl dig här för att bli medlem i Ekonomi N1:


Vill du också vara med i EkonomiN1? Anmäl dig nedan. Vi har max 35 medlemsplatser i Ekonomi N1 och för närvarande är nätverket fullt.

 
 
 
 
 
 
Jag vill bli medlem i Ekonomi N1 (kostnad: 2.990 kr för helt år)
 
 

Bekräftelse av anmälan kommer ej via mail,

står endast här i samband med din anmälan.

Kommentarer från tidigare nätverksträffar Ekonomi N1


"...jag hade turen att hamna i en diskussionsgrupp med deltagare som hade kommit långt i sin process..."


"...tycker att allt är mycket bra ordnat. Det känns alltid som att tiden för diskussion är för kort men så är det ju när man träffar intressanta människor..."


"...fortsätt med samma upplägg..."


"...tycker att upplägget ändrats till det bättre hela tiden och passar mig som det är. Himla trevligt att sitta kvar en stund efteråt och jobba i era trivsamma lokaler..."


Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm