Karlstad Business Center
News 1

Ett av alla mess som kommit in efter genomförandet av Karlstad Business Week

Kristina Ahlmark, Karlstad Business Center

KBC NEWS #1 (Januari 2021)


2021 års tema är... Tillväxtkorridoren!


Värmland med omnejd gränsar till Närke med omnejd. Ett Närke som dessutom har stort utbyte av hela Mälardalen. I Värmland har vi en hel del utbyte med Norge.


Gemensamt för allt detta är också att vi tillsammans ligger mellan Oslo och Stockholm. i den s k Tillväxtkorridoren. Med gemensamt intresse av goda kommunikationer både gällande vägnät såväl som järnväg men också stora möjligheter till affärsutbyte.


”…att tillföra regionen 10-tals miljarder i investeringar…”


Under kommande 10-tal år kommer dessutom satsningarna på regementen att tillföra regionen 10-tals miljarder i investeringar. Investeringar som inte bara kommer att komma Kristinehamn och Karlskoga till del. Utan även många andra företag. Både som leverantörer och underleverantörer.


Dialog med olika aktörer

Vi på Karlstad Business Center tror att det finns många affärsmöjligheter som kan uppstå och utvecklas genom att skapa fler relationer och ökad kännedom i Tillväxtkorridoren om alla fina företag, leverantörer och kunder som finns.


”…på 'prat-stadiet' verkar det som t.ex. Örebroregionen är klart mycket mer intresserade…”


Vi har diskuterat det här både med olika organisationer i Värmland såväl som aktörer och Handelskammaren i Mälardalen. Och på 'prat-stadiet' verkar det som t.ex. Örebroregionen är klart mycket mer intresserade av Karlstad/Värmland än vad de Värmländska organisationerna (dock inte organisationen Företagarna som redan sedan länge arbetar aktivt med att knyta ihop möjligheterna i båda regionerna) är av Örebro med omnejd.


Skillnad på näringslivet

I vår dialog med näringslivet här i Värmland är dock intresset dessto större. Näringslivet verkar egentligen inte se någon begränsning i geografi eller om affärsmöjligheterna finns i Norge, Närke, Stockholm eller annanstans. Finns det bara goda leverantörer och kunder är man mycket mer flexibel och positiv än vad näringslivsorganisationerna i Värmland hittills har varit.


”…näringslivet verkar egentligen inte se någon begränsning i geografi…”


Ett första motstånd att försöka övervinna är allas synsätt. Näringslivsorganisationer i Närke har berättat för oss att man försökt ta initialtiv till den här typen av ökat utbyte genom att ta upp diskussionen med sin motsvarande systerorganisation här i Värmland. Men endast möts av ointresse och snarare en känsla av protektionism. Så kan vi inte ha det, tänker vi på KBC.


Vårt strå till stacken

Sedan ett par år tillbaka har vi på Karlstad Business Center ett gott samarbete med våra kollegor MyOffice i Örebro samt med Västerås coworking B26. I samarbetet ingår även iOffice i Stockholm. Syftet är förstås helt i linje med 2021 års tema: att göra det enklare och underlätta affärsmöjligheterna för företag och närgingsliv över regiongränserna i hela Tillväxtkorridoren!


Under 2021 kommer vi därför att fokusera mycket på att dra vårt strå till stacken för att skapa ökad kännedom om (affärs-)möjligheterna som finns i Tillväxtkorridoren. Arbeta för att reducera barriärer, bidra till att företag inom Tillväxtkorridoren syns och får kännedom om varandra. 


En av våra övriga 6 nyheter för 2021 hänger också intimt ihop med årets tema. Så vi återkommer inom kort med med information.


Varma hälsningar

Vi på Karlstad Business Center

Annonsplats

"...Karlstad Business Center är sannolikt den mest prisvärda kontorslösningen i hela Sverige..."

Annonsplats

Kontakta KBC för annonsering här

KARLSTAD BUSINESS CENTER - Där människor möter människor. Nätverkar. Skapar affärer.


  • Affärsnätverk: 100-talet KBC Members - och långt fler besökare - rör sig i affärsnätverket. Ett 60-tal olika företag är KBC Members.
  • Representativt: > 100 arbetsplatser och 10 bokningsbara rum, kök, lounge, walk'n'work, JetSeat, eventytor etc. i representativa och påkostade lokaler. Rummen Green och Fly har extra utrustning för videokonferenser.
  • Centralt: < 500 m till Stora Torget. 10 m från vattnet. 300 m från tåg/taxi. 50 m till restauranger, gym 50 m (alla KBC Members tränar utan extra kostnad), kvarterskrogen GoodGuysTap, White Guide restaurangen Naviero.
  • Business: Fokus på marknad/sälj, ekonomi, personal, ledning & LEAN Admin. Och på faktiska affärer.
  • Variation: Konferenser, teknik, videoutrustning i mötesrum, high speed internet, lounge, servicefunktioner, poolbil, träning etc.
  • Mötesplats: workshops, utbildningar, inspiration & nätverkande. Affärsnätverken N1.
  • Tillväxtkorridoren: Som KBC Member har du f n arbetsplatser i Karlstad, Örebro och Stockholm.
  • KBC är ett oberoende entreprenörskap. För affärsmänniskor. Av affärsmänniskor.

Kontakta oss gärna för annonsering i KBC News


Vi är jätteglada att fler än 23.600 beslutsfattare

(varav ca. 14.600 inom Värmland) nu abonnerar på KBC News.

Gilla oss på Facebook - Följ oss på LinkedIn - Se oss på Instagram

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera