Utbildningar

"att utbilda sig och lära sig mer, är att växa som människa"

KBC Affärsutbildningar

Karlstad Business Centers affärsutbildningar omfattar högkvalitativa utbildningar för organisationer, näringsliv och enskilda medarbetare. Som vill komma vidare. Ta nästa steg i sin utveckling. Välkommen!

LEDARSKAP.

LEAN.

EKONOMI.

DIGITALISERING.

AFFÄRSANALYS.

MARKNAD/SÄLJ.

FÖRETAGANDE ETC.

LEAN Administration

Ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och större engagemang bland alla medarbetare.


Det här är en introduktion i att arbeta smartare. Genom ett LEAN-tänk. Inriktat på de administrativa delarna i organisationen.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som är konsult, ekonom, arbetar administrativt, är projektdeltagare, chef eller ledare.


Oavsett bransch eller storlek på företag.


Inga förkunskaper krävs.

JANJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Excel  Basutbildning

Nu har du möjlighet att täppa till luckorna inom din Excelkunskap. Få en solid bas att stå på.


Allteftersom du fortsätter att utveckla dina möjligheter i det fantastiska verktyget Excel.

För vem

Du som deltar har arbetat i Excel sedan tidigare och behöver uppdatera och få de heltäckande grunderna. Kanske var ett tag sedan du gick utbildning i Excel.


Oavsett bransch eller storlek på företag.

JANJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Excel Fördjupning

Vässa dina kunskaper i Excel. Fördjupa dig inom olika områden som är användbara för många i det dagliga arbetsutförandet.


Tillsammans fördjupar vi oss i en rad viktiga kompetensområden. Genom föredrag och nyttiga övningar.

För vem

Nu tar vi dig vidare i Excel. Mer in på djupet till en nivå där du ökar dina möjligheter att komma vidare i det fantastiska verktyget Excel.


Oavsett bransch. Dock inriktas utbildningen något mer på ekonomi-området.

JANJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Karlstad Business Center AB

Magasin 2 (Inre Hamn)

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

+46 (0)70 35 95 400

Postadress:

Box 2050

650 02 Karlstad

Fakturaadress:

Kund-id FRX4523

FE 301

105 69 Stockholm